Stichting Autoladder Zaandam

een Metz ladder op een Daf chassis

We hebben 25 gasten en geen leden online

 Deelnemers registratie

De gegevens, die in de deelnemers registratie van de Stichting Autoladder Zaandam worden opgenomen, zijn normale gegevens, die elke stichting nodig heeft voor haar functioneren. Volgens de Wet AVG kunnen deze gegevens dan ook worden gebruikt voor duidelijk omschreven doeleinden, passend bij de stichting.

De doelen van onze deelnemer registratie zijn:

  • bijhouden van een actueel overzicht van deelnemers
  • verstrekken van informatie
  • uitsluiten van deelname bij overtreding of royement

Gegevens die worden opgenomen in de onze leden registratie zijn:

  • Achternaam en voorletters
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • E-mailadres
 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend. Gegevens blijven bewaard zolang er sprake is van deelname. Deelnemers hebben het recht op inzage, op correctie, verwijdering en dat u uw gegevens makkelijk van ons kan krijgen en deze vervolgens aan een andere organisatie kan doorgeven. Vragen en/of klachten omtrent de deelnemers registratie en het privacyreglement dienen te worden gericht aan het bestuur van de Stichting Autoladder Zaandam.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting Autoladder Zaandam. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Stichting Autoladder Zaandam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.